Ендогенні каннабіноїди – біоактивні органічні сполуки, що постійно синтезуються в організмі людини. Це ліганди-агоністи рецепторів, чутливих до дії будь-яких канабіноїдів, у тому числі тих, що надходять ззовні.

Існує кілька основних видів подібних речовин, і кожна з них важливу роль у регуляції біохімічних процесів, що протікають у тканинах та органах. Вони підтримують на оптимальному рівні роботу головного мозку, вегетативної нервової системи, відповідають за пам’ять, концентрацію уваги, швидкість психомоторних реакцій та багато іншого.

Що таке ендогенні каннабіноїди?

Содержание показать

Нейромедіатори

До ендогенних каннабіноїдів відносяться нейромедіатори, які виявляють свої ефекти впливом на певні рецептори. Так називаються чутливі нервові закінчення, з допомогою яких у організмі здійснюється регуляція роботи всіх систем життєдіяльності. Хімічні формули каннабіноїдів дещо відрізняються, але всі вони структурою є терпенфенольними сполуками. На відміну від фітоканнабіноїдів ендогенні речовини ациклічні.

Зверніть увагу! Ендогенні канабіноїди продукуються з арахідонових кислот у результаті складних біохімічних трансформацій, а потім виконують відведену ним функцію — регуляцію реакцій, що щомиті протікають в організмі, спрямованих на підтримання життєдіяльності.

Біоактивні речовини є сигнальними молекулами або ліпідними сигналізаторами. Вони передають імпульси між нейронами, але, на відміну від стандартних медіаторів (трансмітерів моноаміни), виконують ретроградну сигналізацію. Ендоканабіноїди ліпофільні, тому накопичуються переважно в клітинних мембранах.

Типи ендоканабіноїдних лігандів

У всіх ендогенних біоактивних сполук схожа структура, вони мають аналогічні біологічні дії. Але метаболізм каннабіноїдів, що виробляються в організмі, суттєво відрізняється. Розглянемо це з прикладу основних представників даного класу нейромедіаторів.

Читайте також

Конопляна олія

Арахідоноілетаноламін (анандамід або AEA)

Арахідоноілетаноламін

Анандамід має такі ж фармакологічні властивості, що і тетрагідроканнабінол з хімічного складу конопель, незважаючи абсолютно іншу структуру. Він впливає на центральні та периферичні канабіноїдні рецептори, виконуючи функцію часткового агоніста та викликаючи відчуття ейфорії. У похідних анандаміду також виявлені прозапальні та анорексігенні властивості.

2-Арахідоноїлгліцерин (2-AG)

2-Арахідоноїлгліцерин (2-AG)

На відміну від анандаміду 2-арахідоноїлгліцерин виконує функцію повного агоніста каннабіноїдних рецепторів. До того ж його концентрація у тканинах головного мозку вища.

Зверніть увагу! До цих пір у науковому світі точаться суперечки, який із цих нейромедіаторів відповідальний за передачу нервових імпульсів — анандамід або 2-арахідоноілгліцерин.

2-арахідонілгліцериловий ефір (ноладиновий ефір)

2 -арахідонілгліцериловий ефір

До впливу ноладинового ефіру чутливий каннабіноїдний рецептор CB 1, хоча нейромедіатор здатний і надавати слабкий вплив на CB 2. Виникає розслаблюючий ефект, усунення тривожності та підвищеної нервової збудливості, зниження температури тіла, уповільнення просування вмісту кишечника.

Читайте також

пророщені конопляні паростки

N-арахідоноїлдофамін (NADA)

N-арахідоноїлдофамін

До цієї біоактивної сполуки чутливі рецептори типу CB 1. Кілька відрізняючись за хімічною структурою від анандаміду, n-арахідоноїлдофамін має схожу біохімічну дію – викликає відчуття задоволення, ліквідує психоемоційну нестабільність, проявляє прозапальну.

Віродамін (OAE)

Віродамін (OAE)

Віродамін – повний агоніст рецепторів CB 2 і частковий – CB 1. У структурах головного мозку його міститься дещо менше, ніж анандаміду. Але в органах, що іннервуються периферичною нервовою системою, концентрація віродаміну вища у декілька разів.

Лізофосфатидилінозитол (LPI)

Лізофосфатидилінозитол

Лізофосфатидилінозит є ендогенним лігандом рецептора GPR55. Поки що його роль у регулюванні біохімічних реакцій вивчається. Вважається, що надалі лізофосфатидилінозитол має всі перспективи для використання в лікуванні захворювань, включаючи онкологічні. У тому числі через його здатність оптимізувати зростання здорових клітин, гальмуючи диференціювання та рухливість генетично змінених.

Читайте також

насіння конопель корисні властивості

Що таке каннабіноїдні рецептори?

Каннабіноїдні рецептори

Ендогенні каннабіноїди в організмі здатні виявляти свої ефекти впливом на чутливі до них нервові закінчення. Саме вони і називаються каннабіноїдними рецепторами.

За типом біохімічної активності нервові закінчення класифікуються таким чином:

  1. Рецептори CB1. Область локалізації – центральна та периферична нервова системи, у меншому обсязі – легень, нирки, печінка. У центральній нервовій системі концентрація CB1 є особливо високою. Їх багато в корі головного мозку, гіпокампі, мозочку, хвостатому ядрі смугастого тіла, а також ретикулярній частині чорної субстанції.
  2. Рецептори СВ2. Тотожні залізистим тканинам, тому основні області розташування — селезінка, підшлункова залоза, яєчники, а точніше їх імунокомпетентні та гемопоетичні клітини.

Відносно недавно були виявлені нові рецептори, чутливі до каннабіноїдів. Імовірно їх експресія відбувається у клітинах ендотелію та структурах центральної нервової системи.

Зверніть увагу! Встановлено G-протеїнзв’язані мембранні рецептори GPR55, локалізовані в мозкових тканинах, з якими зв’язуються каннабіноїди.

Правильне функціонування ендоканабіноїдної системи забезпечується і ферментами. За їх участю утворюються метаболіти каннабіноїдів, багато з яких біологічно значущі. Біотрансформуються нейромедіатори переважно FAAH і MAGL, що розщеплюють анандамід та 2-арахідоноїлгліцерин. Присутність ферментів у ланцюзі передачі нервових імпульсів стає гарантією того, що біоактивні речовини будуть своєчасно утилізовані після завершення своєї роботи.

Система ендогенних каннабіноїдів

Система ендогенних каннабіноїдів

Після відкриття ендоканабіноїдної системи вчені приступили до вивчення принципово нових гуморальних і системних механізмів регуляції біохімічних реакцій, що протікають в організмі. Адже її принцип дії кардинально відрізняється від рецепторів інших медіаторів. На відміну від них утворення ендоканабіноїдів відбувається безпосередньо в постсинаптичних мембранах нейронів, а не в пресинаптичному просторі.

Читайте також

Відмінність конопель від марихуани

Прояв біологічної активності традиційними нейромедіаторами спостерігається поза структурними одиницями нервової системи. По суті вони стають звичайними локальними гормонами. Вплив стандартних медіаторів поширюється на невеликі групи клітин, потім відбувається їх інактивація. За допомогою системи ендогенних каннабіноїдів здійснюється негативний зворотний (ретроградний) зв’язок у синапсах. Під їх впливом виявляються як окремі ділянки мембран, а й усі тіла нейронів.

Зверніть увагу! Після часткового або повного зв’язування ендоканабіноїдів з чутливими нервовими закінченнями знижується синтез гамма-аміномасляної кислоти, яка є основним гальмівним медіатором центральної нервової системи.

Функції ендоканабіноїдної системи

Ендоканабіноїдна система людини

Основна функція ендоканнабіноїдної системи – підтримка гомеостазу, або забезпечення рівноважного стану процесів, що протікають в організмі. Завдяки їй у людини нормальна температура тіла, на оптимальному рівні зберігається водно-електролітний баланс, своєчасно оновлюються клітини із формуванням молодих та здорових тканин. Ендоканабіноїдна система – важлива молекулярна формація, що забезпечує життєдіяльність.

Як ендоканабіноїди регулюють основні функції організму

Вивільнення звичайних нейротрансмітерів походить з пресинаптичних клітин із подальшою активацією ними відповідних рецепторів. Ендогенні канабіноїди є ретроградними передавачами, своєрідними мандрівниками у зворотний бік по відношенню до звичайних синаптичних потоків передачі нервових імпульсів. Виявлено їхнє вивільнення з постсинаптичних клітин та впливають на них.

Читайте також

CBD Олія з екстракту

Після активації каннабіноїдних рецепторів у меншій кількості в кровоносне русло викидаються звичайні нейротрансмітери. Завдяки ендоканабіноїдній системі постсинаптичними клітинами контролюються свої вхідні синаптичні потоки. Таким чином, ендоканабіноїди не тільки здійснюють передачу нервових імпульсів, але й регулюють її у стандартних нейромедіаторів.

Пам’ять та навчання

Пам'ять та навчання

Ендоканабіноїди відповідальні за здатність до навчання та пам’ять. За їх участю відбувається початкова обробка інформації, консолідація, вилучення. Так як чутливих до них рецепторів особливо багато в головному мозку, то ними виконується контроль когнітивних процесів, емоційної поведінки за рахунок модуляції передачі нервових імпульсів між нейронами та синаптичною пластичністю. Саме останнім чинником пояснюється здатність людини до навчання протягом усього життя.

Терморегуляція

Терморегуляція