Ендогенні каннабіноїди – біоактивні органічні сполуки, що постійно синтезуються в організмі людини. Це ліганди-агоністи рецепторів, чутливих до дії будь-яких канабіноїдів, у тому числі тих, що надходять ззовні.

Існує кілька основних видів подібних речовин, і кожна з них важливу роль у регуляції біохімічних процесів, що протікають у тканинах та органах. Вони підтримують на оптимальному рівні роботу головного мозку, вегетативної нервової системи, відповідають за пам’ять, концентрацію уваги, швидкість психомоторних реакцій та багато іншого.

Що таке ендогенні каннабіноїди?

Содержание показать

Нейромедіатори

До ендогенних каннабіноїдів відносяться нейромедіатори, які виявляють свої ефекти впливом на певні рецептори. Так називаються чутливі нервові закінчення, з допомогою яких у організмі здійснюється регуляція роботи всіх систем життєдіяльності. Хімічні формули каннабіноїдів дещо відрізняються, але всі вони структурою є терпенфенольними сполуками. На відміну від фітоканнабіноїдів ендогенні речовини ациклічні.

Зверніть увагу! Ендогенні канабіноїди продукуються з арахідонових кислот у результаті складних біохімічних трансформацій, а потім виконують відведену ним функцію — регуляцію реакцій, що щомиті протікають в організмі, спрямованих на підтримання життєдіяльності.

Біоактивні речовини є сигнальними молекулами або ліпідними сигналізаторами. Вони передають імпульси між нейронами, але, на відміну від стандартних медіаторів (трансмітерів моноаміни), виконують ретроградну сигналізацію. Ендоканабіноїди ліпофільні, тому накопичуються переважно в клітинних мембранах.

Типи ендоканабіноїдних лігандів

У всіх ендогенних біоактивних сполук схожа структура, вони мають аналогічні біологічні дії. Але метаболізм каннабіноїдів, що виробляються в організмі, суттєво відрізняється. Розглянемо це з прикладу основних представників даного класу нейромедіаторів.

Читайте також

Конопляна олія

Арахідоноілетаноламін (анандамід або AEA)

Арахідоноілетаноламін

Анандамід має такі ж фармакологічні властивості, що і тетрагідроканнабінол з хімічного складу конопель, незважаючи абсолютно іншу структуру. Він впливає на центральні та периферичні канабіноїдні рецептори, виконуючи функцію часткового агоніста та викликаючи відчуття ейфорії. У похідних анандаміду також виявлені прозапальні та анорексігенні властивості.

2-Арахідоноїлгліцерин (2-AG)

2-Арахідоноїлгліцерин (2-AG)

На відміну від анандаміду 2-арахідоноїлгліцерин виконує функцію повного агоніста каннабіноїдних рецепторів. До того ж його концентрація у тканинах головного мозку вища.

Зверніть увагу! До цих пір у науковому світі точаться суперечки, який із цих нейромедіаторів відповідальний за передачу нервових імпульсів — анандамід або 2-арахідоноілгліцерин.

2-арахідонілгліцериловий ефір (ноладиновий ефір)

2 -арахідонілгліцериловий ефір

До впливу ноладинового ефіру чутливий каннабіноїдний рецептор CB 1, хоча нейромедіатор здатний і надавати слабкий вплив на CB 2. Виникає розслаблюючий ефект, усунення тривожності та підвищеної нервової збудливості, зниження температури тіла, уповільнення просування вмісту кишечника.

Читайте також

пророщені конопляні паростки

N-арахідоноїлдофамін (NADA)

N-арахідоноїлдофамін

До цієї біоактивної сполуки чутливі рецептори типу CB 1. Кілька відрізняючись за хімічною структурою від анандаміду, n-арахідоноїлдофамін має схожу біохімічну дію – викликає відчуття задоволення, ліквідує психоемоційну нестабільність, проявляє прозапальну.

Віродамін (OAE)

Віродамін (OAE)

Віродамін – повний агоніст рецепторів CB 2 і частковий – CB 1. У структурах головного мозку його міститься дещо менше, ніж анандаміду. Але в органах, що іннервуються периферичною нервовою системою, концентрація віродаміну вища у декілька разів.

Лізофосфатидилінозитол (LPI)

Лізофосфатидилінозитол

Лізофосфатидилінозит є ендогенним лігандом рецептора GPR55. Поки що його роль у регулюванні біохімічних реакцій вивчається. Вважається, що надалі лізофосфатидилінозитол має всі перспективи для використання в лікуванні захворювань, включаючи онкологічні. У тому числі через його здатність оптимізувати зростання здорових клітин, гальмуючи диференціювання та рухливість генетично змінених.

Читайте також

насіння конопель корисні властивості

Що таке каннабіноїдні рецептори?

Каннабіноїдні рецептори

Ендогенні каннабіноїди в організмі здатні виявляти свої ефекти впливом на чутливі до них нервові закінчення. Саме вони і називаються каннабіноїдними рецепторами.

За типом біохімічної активності нервові закінчення класифікуються таким чином:

 1. Рецептори CB1. Область локалізації – центральна та периферична нервова системи, у меншому обсязі – легень, нирки, печінка. У центральній нервовій системі концентрація CB1 є особливо високою. Їх багато в корі головного мозку, гіпокампі, мозочку, хвостатому ядрі смугастого тіла, а також ретикулярній частині чорної субстанції.
 2. Рецептори СВ2. Тотожні залізистим тканинам, тому основні області розташування — селезінка, підшлункова залоза, яєчники, а точніше їх імунокомпетентні та гемопоетичні клітини.

Відносно недавно були виявлені нові рецептори, чутливі до каннабіноїдів. Імовірно їх експресія відбувається у клітинах ендотелію та структурах центральної нервової системи.

Зверніть увагу! Встановлено G-протеїнзв’язані мембранні рецептори GPR55, локалізовані в мозкових тканинах, з якими зв’язуються каннабіноїди.

Правильне функціонування ендоканабіноїдної системи забезпечується і ферментами. За їх участю утворюються метаболіти каннабіноїдів, багато з яких біологічно значущі. Біотрансформуються нейромедіатори переважно FAAH і MAGL, що розщеплюють анандамід та 2-арахідоноїлгліцерин. Присутність ферментів у ланцюзі передачі нервових імпульсів стає гарантією того, що біоактивні речовини будуть своєчасно утилізовані після завершення своєї роботи.

Система ендогенних каннабіноїдів

Система ендогенних каннабіноїдів

Після відкриття ендоканабіноїдної системи вчені приступили до вивчення принципово нових гуморальних і системних механізмів регуляції біохімічних реакцій, що протікають в організмі. Адже її принцип дії кардинально відрізняється від рецепторів інших медіаторів. На відміну від них утворення ендоканабіноїдів відбувається безпосередньо в постсинаптичних мембранах нейронів, а не в пресинаптичному просторі.

Читайте також

Відмінність конопель від марихуани

Прояв біологічної активності традиційними нейромедіаторами спостерігається поза структурними одиницями нервової системи. По суті вони стають звичайними локальними гормонами. Вплив стандартних медіаторів поширюється на невеликі групи клітин, потім відбувається їх інактивація. За допомогою системи ендогенних каннабіноїдів здійснюється негативний зворотний (ретроградний) зв’язок у синапсах. Під їх впливом виявляються як окремі ділянки мембран, а й усі тіла нейронів.

Зверніть увагу! Після часткового або повного зв’язування ендоканабіноїдів з чутливими нервовими закінченнями знижується синтез гамма-аміномасляної кислоти, яка є основним гальмівним медіатором центральної нервової системи.

Функції ендоканабіноїдної системи

Ендоканабіноїдна система людини

Основна функція ендоканнабіноїдної системи – підтримка гомеостазу, або забезпечення рівноважного стану процесів, що протікають в організмі. Завдяки їй у людини нормальна температура тіла, на оптимальному рівні зберігається водно-електролітний баланс, своєчасно оновлюються клітини із формуванням молодих та здорових тканин. Ендоканабіноїдна система – важлива молекулярна формація, що забезпечує життєдіяльність.

Як ендоканабіноїди регулюють основні функції організму

Вивільнення звичайних нейротрансмітерів походить з пресинаптичних клітин із подальшою активацією ними відповідних рецепторів. Ендогенні канабіноїди є ретроградними передавачами, своєрідними мандрівниками у зворотний бік по відношенню до звичайних синаптичних потоків передачі нервових імпульсів. Виявлено їхнє вивільнення з постсинаптичних клітин та впливають на них.

Читайте також

CBD Олія з екстракту

Після активації каннабіноїдних рецепторів у меншій кількості в кровоносне русло викидаються звичайні нейротрансмітери. Завдяки ендоканабіноїдній системі постсинаптичними клітинами контролюються свої вхідні синаптичні потоки. Таким чином, ендоканабіноїди не тільки здійснюють передачу нервових імпульсів, але й регулюють її у стандартних нейромедіаторів.

Пам’ять та навчання

Пам'ять та навчання

Ендоканабіноїди відповідальні за здатність до навчання та пам’ять. За їх участю відбувається початкова обробка інформації, консолідація, вилучення. Так як чутливих до них рецепторів особливо багато в головному мозку, то ними виконується контроль когнітивних процесів, емоційної поведінки за рахунок модуляції передачі нервових імпульсів між нейронами та синаптичною пластичністю. Саме останнім чинником пояснюється здатність людини до навчання протягом усього життя.

Терморегуляція

Терморегуляція

Важливою частиною гомеостазу є терморегуляція – підтримання оптимальному рівні внутрішньої температури тіла. Це забезпечує регулярну частоту скорочень міокарда, дихальний ритм, звуження просвіту кровоносних судин, особливо артерій. За підтримання балансу між температурою тіла та температурою навколишнього середовища та відповідають ендогенні канабіноїди.

Зверніть увагу! Біоактивні речовини свідомо викликають гіпертермію при впровадженні в організм збудників інфекції. Бактерії та віруси в умовах високої температури не здатні зростати та відтворюватись.

Імунний захист

Як ендоканабіноїди відключають гальмування

Згідно з результатами біохімічних досліджень ендоканабіноїди впливають на роботу імунної системи впливом на рецептори CB2. Причому стимулююче, так і гальмує. Подібна властивість може бути використана в терапії багатьох захворювань. Наприклад, при астмі, розсіяному склерозі, остеоартриті та інших аутоімунних патологіях надмірна активність імунної системи лише шкодить. Але вона корисна при інфекційно-запальних процесах, що важко протікають.

Читайте також

Ендоканабіноїди: які каннабіноїди відносяться і як діють на метаболізм

 • Що таке каннабіноїди і де вони містяться
 • Каннабідіол:що це таке і чому так популярний тут

Жіноча репродуктивна система

Жіноча репродуктивна система

Спорідненість ендоканабіноїдів з залізистими тканинами в майбутньому може бути використана для підвищення функціональної активності жіночої репродуктивної системи. Чутливі до них рецептори розташовуються в яєчниках, посилаючи сигнали гіпоталамус і гіпофіз. Спрямована передача імпульсів з очікуваною відповіддю центральної нервової системи дозволила б не допускати гормонального дисбалансу — однієї з основних причин розвитку гінекологічних патологій, включаючи жіноче безпліддя та клімактеричний синдром.

Сон, його цикли

Сон

Під час сну відбуваються циклічні коливання інтенсивності різноманітних біохімічних процесів, пов’язаних зі зміною дня та ночі. В умовах лабораторії було доведено, що при активації рецепторів CB1 ендоканабіноїдною системою викликає виражену сонливість. Це дозволяє впоратися з безсонням, спричиненим низькою стресостійкістю, занепокоєнням, травними розладами, що виникають дискомфортними, у тому числі больовими відчуттями.

Больовий поріг

Больовий поріг

Ендоканабіноїдною системою регулюється вираженість больового синдрому, причому на всіх етапах обробки центральною нервовою системою імпульсів, що надходять у неї від джерела болю. Анандамід та 2-арахідоноїлгліцерин сприяють зниженню хворобливих відчуттів. Чим їх більше викидається в системний кровотік, тим потужніший аналгетичний вплив і вищий больовий поріг. Відбувається під впливом ендогенних каннабіноїдів метаболізм деяких фармакологічних засобів, що приймаються для усунення больових нападів.

Читайте також

каша з конопель рецепт

Процеси у вегетативної нервової системи

Вегетативна нервова система

Периферичною нервовою системою регулюються важливі функції у організмі. Вона відповідає за виробництво нейромедіаторів, різнопланових за біологічною активністю. Під впливом одних людина стає зібраною, здатною дати гідну відсіч загрозливим для життя чи здоров’я факторів. Інші ж, навпаки, викликають бажання розслабитися та відпочити. Достатнє вироблення ендоканабіноїдів необхідне для підтримки серцевого ритму, терморегуляції, дихання, артеріального тиску.

Зверніть увагу!  Якщо робота ендоканабіноїдної системи засмучується, то виникають множинні вегетативні порушення, що негативно позначаються на функціонуванні всього організму.

Епілептичні напади, судоми

Епілепсія

Епілепсія – досить поширена хронічна неврологічна патологія. Виявляється вона судомними нападами, спричиненими аномальними та надмірними розрядами нейронів мозку. Ендоканабіноїди мають виражену протиепілептичну дію, в тому числі за рахунок модуляції викиду медіаторів (гама-аміномасляної кислоти, глутамату, серотоніну, дофаміну та ін.) та нейропротекторної активності.

Читайте також

Антипсоріатичний засіб

Доповнення ендоканнабіноїдної системи фітоканнабіноїдами

Фітоканнабіноїди

Ендоканабіноїди регулюють найважливіші реакції, спрямовані на підтримку життєдіяльності. Встановлено, що подібні властивості мають їх аналоги рослинного походження — фітоканнабіноїди. Вони мають значний терапевтичний потенціал. На підставі як лабораторних досліджень, так і клінічних випробувань встановлені такі терапевтичні ефекти фітоканнабіноїдів:

 • анксіолітичний;
 • протизапальний;
 • протиблювотний;
 • спазмолітичний;
 • анестезуючий.

Використання концентрованого, ретельно очищеного від психостимулюючих домішок, концентрованого вилучення з конопель дозволяє не тільки усунути хворобливі симптоми. Але й стимулювати власну ендоканабіноїдну систему на боротьбу з діагностованою патологією.

Ендоканабіноїдна система в медицині

Ендоканабіноїдна система в медицині

Вивчені механізми дії ендоканабіноїдної системи та існуючі експериментальні дані дозволяють активно вивчати можливість її активації з метою лікування пацієнтів з наступними захворюваннями та патологічними станами, що мають високе медико-соціальне значення:

 • епілепсією;
 • мігренню та хронічними головними болями;
 • хронічні больові синдроми, зокрема невропатичні болі;
 • больові синдроми та спастичність при розсіяному склерозі;
 • хворобою Паркінсона та іншими екстрапірамідними порушеннями;
 • больовими синдромами при онкологічних захворюваннях;
 • нудотою, пов’язаною з проведенням хіміотерапії при онкологічних захворюваннях;
 • психічні розлади: шизофренія, деменція та інші.

Варто врахувати, що Всесвітньою Організацією Охорони Здоров’я до особливо значимих патологій, які дуже часто діагностуються останнім часом, віднесені епілепсія, мігрень, розсіяний склероз і хвороба Паркінсона.

Ендоканабіноїдна система та ожиріння

Ожиріння

Неврологічна, поведінкова та ендокринна система відповідають за вживання їжі, всмоктування та розподіл нутрієнтів. Нещодавно з’ясувалося, що у цих процесах беруть активну участь і каннабіноїдні рецептори. Вчені припускають, що можливість модулювати ендоканабіноїдну передачу імпульсів допоможе впоратися зі шкідливими звичками, які часто стають причиною ожиріння.

Читайте також

Протеїн з конопель

Адже вона виконує такі функції в організмі:

 • формує порушення харчової поведінки, провокуючи прагнення їсти для отримання задоволення за відсутності дефіциту енергії;
 • регулює обмін речовин, що при підвищеній активності спричиняє відкладення жирів «про запас».

Встановлено, що чим більше каннабіноїдних рецепторів розташовано на периферії, тим вище шансів у людини набрати зайву вагу. Вчені припускають, що придушення їхньої активності допоможе вилікувати ожиріння без використання фармакологічних засобів, токсичних по відношенню до багатьох внутрішніх органів.

Ендоканабіноїдна система та хвороба Альцгеймера

Хвороба Альцгеймера

Хвороба Альцгеймера – поки невиліковне нейродегенеративне захворювання. З часом у певних структурах мозку починає відкладатися амілоїдний білок з формуванням навколо нейронів бляшок. Усередині них утворюються нейрофібрилярні переплетення. Виявляється це прогресуючими розладами когнітивних здібностей, включаючи увагу, пам’ять, мовлення, праксис, гнозіс, психомоторну координацію, орієнтацію та мислення.

Тобто всі функції, що контролюються ендоканабіноїдною системою. Її штучна модуляція дозволила б підвищити якість регуляції нейротрансмісії у мозку.

Зверніть увагу! Доведено, що активація сигнальних шляхів впливом на ендоканабіноїдну систему забезпечують своєчасне оновлення клітин головного мозку та їх захист від передчасного руйнування.

Ендогенні каннабіноїди – основні елементи складної нейрорегуляторної системи в організмі людини, що контролює енергетичний гомеостаз. Завдяки їм зберігається сталість внутрішнього стану. Біологічно активні речовини координують реакції, спрямовані на підтримку динамічної рівноваги. Вчені шукають способи впливу на ендоканабіноїдну систему для усунення порушення вищих мозкових функцій. Це дозволило б підвищити якість життя людини, вести колишню соціальну та іншу діяльність, не допустити інвалідизації та розвитку повної залежності від оточуючих.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд 2 оценок, среднее: 5,00
Завантаження...